Financiële planning in de praktijk

De onderneming is het kind van de ondernemer. Zoals het de bedoeling is dat kinderen ooit het huis uit gaan, zo is het bij de meeste ondernemers ook de bedoeling dat op een gegeven moment afscheid wordt genomen van de onderneming.

Hoe ziet het plaatje eruit na de verkoop van uw onderneming? Mogelijk droomt u van mooie witte stranden met wuivende palmen of juist van een leven samen met (klein)kinderen die de onderneming voortzetten. Wellicht wenst u wel beiden. Maar kan dit financieel? In hoeverre zijn de door u geschetste dromen te realiseren? En hoe kan financiële planning u hierbij helpen? Financiële planning geeft u inzicht, overzicht en rust.

Hoe werkt financiële planning in de praktijk? Ik loop stap voor stap het proces van een financiële planning met u door. Ter verduidelijking zal ik één en ander toelichten met voorbeelden uit mijn praktijk.

Inventariseren wensen

Het financiële planningstraject begint met uw wensen. De financiële planner zal in overleg met u de gevolgen van uw wensen toetsen, spiegelen en daar waar nodig de tegenstellingen in deze wensen benoemen. Ook is het van belang een prioritering in de wensen aan te brengen.

Het in kaart brengen van uw wensen lijkt misschien de makkelijkste fase maar het is in feite de moeilijkste fase van de hele financiële planning. Deze fase wordt vaak meerdere keren gedaan om zo tot een beter inzicht te komen.

Praktijkschets

Niet heel lang geleden zat ik met een echtpaar om tafel waarvan hij een bevlogen sportvlieger is. Deze hobby slokt veel tijd en geld op. De insteek van ons gesprek was dat hij 5 jaar eerder wil stoppen met werken. Bij het doorspreken van de wensen stelde ik hem de vraag wat nu als 5 jaar eerder stoppen met werken niet mogelijk is zonder op dat moment ook te stoppen met sportvliegen? Zijn antwoord was zeer duidelijk –tot verbazing van zijn vrouw- hij was bereid langer door te werken maar niet om te stoppen met sportvliegen.

Financiële uitgangspunten

De volgende fase komt wellicht het meest ingewikkeld over maar is dat in de praktijk niet. Het is wel een arbeidsintensief proces. Samen met uw financiële planner loopt u uw gehele financiële administratie door. Hoe staat u er nu voor en wat verwacht u richting de toekomst.

Het advies is de uitgangspunten niet te positief te formuleren maar ook niet te negatief. Indien u alles te positief formuleert is de kans groot dat planning een veel mooier beeld schetst dan de werkelijkheid. Te negatieve uitgangspunten zorgen er voor dat u wellicht risico’s gaat verzekeren die in de praktijk geen risico’s zijn. Deze fase is arbeidsintensief want hoe beter de input, hoe beter de output.

Praktijkschets

Ik sprak met een ondernemer die wel een financiële planning wilde maar daar geen tijd aan wilde besteden. Hij gaf aan dat het ging om de grote lijn, de details waren niet van belang. Bij de vraag wat de diverse activa bij verkoop zouden opleveren gaf hij aan deze buiten beschouwing te willen laten. De uitkeringen uit de diverse polissen mochten we ook negeren. Mijn inschatting was dat we veel te weinig gegevens hadden om een gedegen financiële planning te kunnen maken. Hoe deze ondernemer hiervan te overtuigen! Om zijn aandacht te krijgen heb ik een concept gemaakt waarbij ik inderdaad al die posten op nihil heb gezet. Bij de bespreking van dit concept met de ondernemer en zijn partner schrokken ze enorm. Wat bleek, op basis van onze incomplete input waren hun wensen absoluut niet haalbaar. Dit had men duidelijk niet verwacht. Binnen één week hadden we alle gegevens in detail ontvangen waarna we in overleg alsnog een realistische financiële planning hebben kunnen maken.

Financiële tijdreis

Op basis van uw wensen en uitgangspunten maken we een financiële tijdreis. In deze financiële tijdreis wordt de invloed van (de afwezigheid van) rendement op het vermogen duidelijk maar ook de invloed van inflatie en jaarlijkse belastingheffing. De duur van de financiële tijdreis is ook van belang. Hoeveel tijd heeft uw vermogen om te groeien voordat u dit vermogen nodig heeft om uw inkomen aan te vullen?

Ook een belangrijk uitgangspunt is welke risico’s u aanvaardbaar vindt. Bij risico hebben we het dan niet over een positief of negatief rendement op bijvoorbeeld beleggingen maar het risico dat het door u geschetste ideaalplaatje niet kan worden gerealiseerd.

Praktijkschets

Het is altijd leuk om een prijswinnaar in de spreekkamer te hebben. De insteek van deze mevrouw was het vermogen in stand te houden. Mevrouw geeft aan een voorkeur voor sparen te hebben. We hebben haar voorgerekend dat ook als zij het rendement op het vermogen niet nodig heeft en we geen rekening houden met inflatie zij alleen al door de belastingheffing in privé over haar vermogen jaarlijks inteert op haar vermogen. Wil zij alleen sparen in privé dan zal zij moeten accepteren dat zij in de huidige markt en bij de huidige wetgeving inteert op haar vermogen. Is dat erg? Als alternatief kan zij meer rendement nastreven of ( laten) onderzoeken of er fiscaal gunstigere alternatieven zijn.

Conclusie

‘Bestemming bereikt of niet?’ Dat is de vraag na de financiële tijdreis. Wordt de financiële eindbestemming zonder extra maatregelen niet bereikt dan geeft het financiële plan inzicht in de te treffen maatregelen om de knelpunten (gedeeltelijk) op te lossen.

De oplossing is niet altijd gelegen in zuinig zijn en minder uitgeven maar kan zeer divers zijn. Het klinkt te eenvoudig voor woorden maar het is belangrijk de maatregelen ook daadwerkelijk uit te (laten) voeren!

Ook als de gewenste financiële eindbestemming (uiteindelijk) binnen handbereik ligt kan er bekeken worden of optimalisatie mogelijk is. U kunt hierbij denken aan het opstellen van een goed testament of levenstestament. In de financiële planning wordt ook aandacht besteed aan uw wensen bij overlijden of in de situatie dat u niet meer in staat bent zelf uw beslissingen te nemen.

Praktijkschets

Recent was ik bij een weduwe van een ondernemer op bezoek. Haar man was na een kort ziekbed overleden. Al jaren waren we met deze ondernemer in gesprek over zijn vermogen en het aanpassen van het testament zodat bij zijn overlijden de belastingdruk (erfbelasting maar ook inkomstenbelasting) kon worden beperkt. Helaas is hij nu overleden en is er nog steeds geen aangepast testament, ondanks alle goede voornemens. Voor zijn vrouw en dochtertje heeft dit tot gevolg dat het vastgoed moet worden verkocht om de erf- en inkomstenbelasting te kunnen voldoen.

Periodieke herijking

Helaas heeft niemand een glazen bol. Wetgeving en marktomstandigheden veranderen continu maar ook mensen veranderen en wat mensen wensen verandert met hen mee. Financiële planning is geen eenmalig traject. Regelmatige toetsing van de wensen aan het plan en herijking van de uitgangspunten is sterk aanbevolen!

Na een financiële planning heeft u goed inzicht in uw wensen en uw financiële mogelijkheden. De toekomst, en vooral het afscheid van bijvoorbeeld uw onderneming, lijkt nog ver weg, maar de praktijk valt vaak anders uit. Weet u al in hoeverre uw dromen realiseerbaar zijn?

Mocht u zelf met een financiële planning van start willen dan kan het onderstaande stappenplan u hierbij helpen. Uiteraard ga ik ook graag het gesprek met u aan over uw financiële planning.

Bekijk hier het korte stappenplan: Stappenplan voor uw financiële planning.

Avatar foto

Lianne is werkzaam als financial planner binnen Rabobank Rotterdam. Zij houdt zich bezig met vermogens- en inkomensvraagstukken voor vermogende particulieren. De dga heeft hierbij haar bijzondere aandacht. Zakelijk en privé zijn bij de dga, bedrijfsopvolgers en nabestaanden nauw met elkaar verbonden en een juiste structurering is een must. Rabobank Financiële Planning