Niet alle opvolgingen binnen familie zijn succesvol

Internationaal onderzoek toont aan dat wereldwijd meer dan 2/3 van alle familiebedrijven desintegreert na een bedrijfsopvolging en dat slechts 10 procent het volhoudt tot en met de derde generatie. “From shirt sleeves to shirt sleeves in three generations”. Het woord ‘succes’ komt voort uit het Latijnse succedere, wat opvolgen of navolgen betekent, maar het is een feit dat lang niet elke opvolging navolging verdient of als succes kan worden betiteld.  De oorzaken zijn divers, maar zijn terug te voeren op de gemene noemer van een gebrek aan onderlinge cohesie in de familie.

In de praktijk zien we wel dat professionals zich beijveren om af te buigen van deze wetmatigheid. Daarbij wordt de oplossing veelal gezocht in gesprekken met de familieleden onderling en het vastlegging van (vaak niet juridisch afdwingbare) afspraken over ‘governance’, visie en spelregels binnen de terreinen familie, bedrijf en vermogen. Die documenten worden een ‘familiestatuut’, ‘familieconvenant’ of ‘charter’ genoemd of vervat in de statuten van de onderneming of beiden.

Lees het volledige artikel op de website van Fambizz.