Trainingen en workshops

Bij het opvolgingsproces binnen de familie komt veel kijken. De fiscale en juridische complexiteit wordt in veel gevallen onderschat en als knelpunt ervaren. Daarnaast zijn de emotionele aspecten vaak onderbelicht.

Fiscale trainingen

In onze fiscale trainingen (3 PE-punten RB) geven wij u praktische handvatten over bedrijfsopvolging, die uw advieskansen vergroten. De training is bedoeld voor MKB accountants, administratiekantoren en overige financiële dienstverleners. Tijdens de training wordt nadruk gelegd op de zelfwerkzaamheid en de groepssamenwerking van de deelnemers bij de aanpak van enkele bedrijfsopvolgingscases. Het aantal deelnemers is beperkt tot 10 personen, zodat veel interactie mogelijk is.

Workshops voor brancheverenigingen

Brancheorganisaties en -verenigingen zijn organisaties die opkomen voor hun leden. sommige branches en sectoren bestaan vooral uit familiebedrijven. Ze geven bijeenkomsten waarin de actualiteiten in de branche aan de orde komen. Een belangrijke actualiteit waar de bedrijven mee te maken krijgen is de bedrijfsoverdracht naar de volgende generatie.

Tegen een vastgestelde prijs geven wij workshops voor uw leden. In de workshop komen de fiscale- en juridische aspecten aan de orde, maar besteden we ook aandacht aan de psychologische aspecten van het bedrijfsopvolgingsproces.