Scan vastgoed en BOR

Bij een overlijden krijgen erfgenamen van familiebedrijven met vastgoed te maken met hoge belastingaanslagen.

Als het vastgoed gebruikt wordt binnen het familiebedrijf is er niks aan de hand. Dan schuift onder voorwaarden de inkomstenbelastingclaim door en geeft de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) ruime vrijstellingen van erfbelasting.

Is alleen sprake verhuur (aan derden), duurzame exploitatie of ontwikkeling van vastgoed dan ligt de Belastingdienst dwars. Een verzoek op de BOR wordt afgewezen. U kunt hiertegen in bezwaar komen. Een heel recente uitspraak van de Hoge Raad en eerder gedane uitspraken door gerechtshoven kunnen u helpen in de discussie met de Belastingdienst.

De discussie spitst zich toe op de vraag of een vastgoed bv een onderneming drijft. Belangrijke elementen zijn:

  • Is er een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid?
  • Het arbeids+ criterium. Zijn de activiteiten dusdanig dat er:
  • een boven gemiddeld rendement wordt behaald?
  • Intensief relatiebeheer bij verhuuractiviteiten
  • Vastgoedmanagement in eigen beheer?
  • De kennis en kunde van de betrokken personen.

Anticipeer op de toekomst en denk er nu al over na om voor te sorteren! Misschien speelt u wel met de gedachte om aandelen in een vastgoed bv te schenken. Ook bij schenken kan van de doorschuiving en ruime vrijstellingen gebruik worden gemaakt.

Bent u als familiebedrijf actief bezig met vastgoed dan loont het de moeite om gebruik te maken van de BOR! Inventariseer dus uw situatie. Wij kunnen u helpen.

Voor een bedrag van € 499 (ex btw) inventariseren wij uw situatie en leggen wij een basis voor mogelijke oplossingen. Dit is inclusief een gesprek van 1 uur bij ons op kantoor.

Maak gebruik van onze kennis en verstevig uw verhaal. Neem voor meer informatie contact op met François van der Hoff via het contactformulier of telefoon: 010-737 1340.